کلت کارول و تغییر زندگی مجرمان زندانی

Program Picture

یک قهرمان

کلت کارول و تغییر زندگی مجرمان زندانی
۲۸ دی ۱۳۹۷

کلت کارول خانم مسنی است که تلاش می‌کند با حضور در بین زندانیان و انجام برنامه‌های قبل و بعد از آزادی، به آن‌ها در ساختن یک زندگی جدید و سالم کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه