میشل الن و تاسیس پناهگاهی امن برای سگ‌های بیمار

Program Picture

یک قهرمان

میشل الن و تاسیس پناهگاهی امن برای سگ‌های بیمار
۲۱ دی ۱۳۹۷

«مانکی» سگی بیمار که ماه‌های آخر عمرش رو با میشل و همسرش گذروند، زندگیشون رو تغییر داد و آن‌ها را به فکر تاسیس پناهگاهی امن برای سگ‌های بیمار انداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه