ورونیکا اسکات و طرحی برای کمک به بی‌خانمان‌ها

Program Picture

یک قهرمان

ورونیکا اسکات و طرحی برای کمک به بی‌خانمان‌ها
۱۴ دی ۱۳۹۷

ورونیکا دختری که خود والدینی نالایق داشته، با تاسیس مرکزی برای بی خانمان‌ها، کت می‌دوزد و با به کارگیری آن‌ها برایشان فرصت شغلی فراهم می‌‌‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه