بتی چن و کمک به بی‌خانمان‌ها

Program Picture

یک قهرمان

بتی چن و کمک به بی‌خانمان‌ها
۱۸ آبان ۱۳۹۷

بتی چن که دوران کودکی خود را تحت فشار حکومت کشورش با سختی فراوان سپری کرده، حال در دوران پیری برای کمک به بی‌خانمان‌ها و گرسنگان و تغییر زندگی آنها تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه