مکس لویت و رویای ورزشی

Program Picture

یک قهرمان

مکس لویت و رویای ورزشی
۱۱ آبان ۱۳۹۷

مکس لویت، همواره شاهد بود که لوازم ورزشی اضافی در کالج‌ها، مدارس و حتی خانه ها، بلا استفاده می‌مانند. لذا با ایجاد یک سازمان غیرانتفاعی اقدام به احیای این وسایل کرده و آن‌ها را در اختیار بچه‌های محروم می‌گذارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه