سوزان مانزی و حمایت از قربانیان تجاوز جنسی

Program Picture

یک قهرمان

سوزان مانزی و حمایت از قربانیان تجاوز جنسی
۰۴ آبان ۱۳۹۷

سوزان مانزی که در دوران نوجوانی توسط دوست پسر خود درگیر مساله قاچاق و سوءاستفاده جنسی شده، با تاسیس سازمانی به نجات قربانیان این معضل اجتماعی می‌شتابد و تلاش می‌کند به آن‌ها در ساخت زندگی جدیدشان کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه