متیو کپلن و طرح برنامه‌ای آموزشی

Program Picture

یک قهرمان

متیو کپلن و طرح برنامه‌ای آموزشی
۲۵ آبان ۱۳۹۷

متیو کپلن که اثرات مخرب آزار و اذیت نوجوانان توسط گروه همسالان را به وضوح درک کرده، با طرح برنامه‌ای آموزشی در مدارس راهنمایی به بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه