Program Picture

یک قهرمان

میشل کریستی
۰۸ دی ۱۳۹۶

قهرمان این هفته، میشل کریستی، می‌کوشد با تئاتر درمانی راهی تازه برای پیشرفت کودکان ناشنوا فراهم کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه