Program Picture

یک قهرمان

آرن والنسیا
۰۱ دی ۱۳۹۶

مردی که خود در دوران کودکی در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی بود، برای کودکان در معرض خطر کارآفرینی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه