Program Picture

یک قهرمان

آیشا دسل
۱۵ دی ۱۳۹۶

آیشا دسل قهرمان این هفته ما، تمام وقت و دارایی خود را صرف ایجاد یک مکان امن برای سالخوردگان بی‌خانمان می‌نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه