کمک به قربانیان آتش‌سوزی

Program Picture

یک قهرمان

کمک به قربانیان آتش‌سوزی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸

وودی فیرکلات که از رسانه‌ها شاهد بلایای وارده بر قربانیان آتش‌سوزی کمپ فایر بود، به فکر چاره افتاد تا با تعمیر ماشین های کاروان قدیمی، سرپناهی برای این افراد فراهم کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه