برنامه توانمندسازی جوانان

Program Picture

یک قهرمان

برنامه توانمندسازی جوانان
۰۵ مهر ۱۳۹۸

دنیل تلیاس با اجرای یک برنامه توانمندسازی جوانان در یکی از محروم‌ترین مناطق هاییتی، به امید ساختن آینده‌ای بهتر، فعالیت‌های رایگان علمی، ورزشی و آموزشی به آنها ارائه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه