Program Picture

یک قهرمان

جن لیری
۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جن لیری که ۷ سال به عنوان آتش نشان خدمت کرده، با تاسیس سازمان «پنجه سرخ»، به نجات حیوانات خانگی درگیر در آتش سوزی و اسکان و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز آنها می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه