جودی فارلی با سرطان می‌جنگد

Program Picture

یک قهرمان

جودی فارلی با سرطان می‌جنگد
۲۹ تیر ۱۳۹۷

جودی فارلی که بهترین دوستش را به خاطر ابتلا به سرطان از دست داده، با کمک داوطلبان از والدین مجرد حمایت‌های مالی و عاطفی می‌کند تا بهتر بتوانند بر درمان خود تمرکز کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه