شلدون اسمیت و چرخه عدم وجود پدر در خانواده

Program Picture

یک قهرمان

شلدون اسمیت و چرخه عدم وجود پدر در خانواده
۲۲ تیر ۱۳۹۷

شلدون که سال‌ها کودکی را بدون پدر سپری کرده، سعی دارد با فراهم کردن طرحی آموزشی، پدران جوان را به ماندن در کانون خانواده تشویق کند و حس مسئولیت‌پذیری را در آنها افزایش دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه