ترویج بردباری – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

ترویج بردباری – بخش ۱
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

– آموزش بردباری
– توجه به گروه‌های آسیب پذیر در اجتماع
– آشنایی با مواد اولیه اعلامیه حقوق بشر

news letter image

ثبت نام در خبرنامه