ترویج بردباری – بخش ۳

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

ترویج بردباری – بخش ۳
۰۴ اسفند ۱۳۹۸

– پیشنهاد یک کار عملی، مثل دعوت به چای دگراندیشان در روز بیست و پنج آبان، روز جهانی بردباری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه