بقائی تیلکی – بخش ۶ و آخر

Program Picture

پرواز

بقائی تیلکی – بخش ۶ و آخر
۰۹ شهریور ۱۳۹۵

روضه‌خوان مشتاقانه سوالاتش درباره آیین بهائی را از ملا رمضانعلی می‌پرسد. او هم پاسخ‌های شنیدنی می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه