بقائی تیلکی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

بقائی تیلکی – بخش ۲
۱۲ مرداد ۱۳۹۵

ملا رمضانعلی پس از آنکه مردم نگذاشتند به محل سکونتش برود به روستایی دیگر نزد آخوندی رفت که قبلا با هم هم‌درس بودند، او هم پس از گفتگو با ملا رمضانعلی بهائی شد که دردسر هر دو شروع شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه