بقائی تیلکی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

بقائی تیلکی – بخش ۳
۱۹ مرداد ۱۳۹۵

ملا رمضانعلی پس از آنکه عده‌ای از مردم را مؤمن به آیین بهائی کرد، مجتهدی یک روضه‌خوان جوان را تحریک کرد تا او را بکشد و روضه خوان جوان پس از دو سال نیمه شبی قصد جانش را کرد. اما سرنوشت دیگری در انتظار هر دو بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه