Program Picture

امیدها و نویدها

هنر و زیبایی، دو نعمت خدایی
۱۶ دی ۱۴۰۰

از جمله هدایای دیانت جدید، یعنی آیین بهائی به عالم انسانی گرامی‌داشت هنر و ارج نهادن زیبایی است که هرگز به این مقدار و میزان در ادیان سابقه مطرح نبوده و فی‌الحقیقه نوید پدید آمدن جامعه‌ای را می‌دهد که در آن لطافت جای خشونت را خواهد گرفت و زیبایی ظاهر و باطن، هر گونه زشتی را از صحنۀ جهان بیرون خواهد کرد و استعدادات انسانی به جای آن که معطوف به ساختن ابزارهای جنگ و دفاع شود، در جهت هنرآفرینی و زیباسازی عالم هستی به کار خواهد افتاد. نه مجسمه‌سازی و نه نقاشی و نه موسیقی در شریعت اسلام وضع مطلوبی دارند. اسلام از آن بابت که می‌بایست با کفر و شرک و بت‌پرستی بستیزد، هم مجسه‌سازی را منع کرد و هم تصویرگری آدمی را مردود شمرد و هم موسیقی یعنی غنا را ناپسندیده تلقی کرد.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه