Program Picture

امیدها و نویدها

نهضت تقریب بین ادیان
۰۲ دی ۱۴۰۰

یکی از تعلیمات حضرت بهاءالله که سابقۀ آن را از جمله می‌توان در کتاب مستطاب ایقان که به سال 1862 میلادی مطابق با 1278 هجری قمری در بغداد نگاشته شده جستجو کرد، اتحاد ادیان و وحدت مظاهر الهی، یعنی پیامبران است و این تعلیم هنگامی به بشر اعلام شد که نه فقط رقابت، بلکه خصومت میان ادیان در حد اعلی بود و حتی پیروان برخی از ادیان، معتقدان به ادیان دیگر را نجس و پلید می‌انگاشتند و برای پیروان خود قائل به انحصار حقیقت و امتیاز رستگاری بودند. حضرت بهاءالله هم از ابتدا به صراحت اعلام کردند که مظاهر الهی و همۀ ادیان از منشاء واحدی برمی‌خیزند و هدفی واحد که همان احیای روحانی و اصلاح اخلاقی بشر است در نظر داشته و دارند.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه