امیدها و نویدها

program picture

امیدها و نویدها

در حرکت این دنیا از آن چه که هست به سمت آن چه باید باشد، منابع و نیروهایی موثر و کارآمد وجود دارند که اگر به درستی شناخته شوند و نیرویشان در این مسیر به کار گرفته شود، روند این حرکت از جنگ به سمت صلح و از بیگانگی به سمت یگانگی، بسیار تسریع خواهد شد.
در آموزه‌های آئین بهائی به موارد بسیاری برمی‌خوریم که این منابع را به انسان‌ها معرفی و از آن ها دعوت می‌کند تا این منابع را برای رسیدن به سعادت نوع بشر، به کار بگیرند.
برنامه امیدها و نویدها که توسط دکتر شاپور راسخ تهیه و اجرا شده، با هدف در اختیار قرار دادن این آموزه‌ها در تلفیق با واقعیت‌های علمی و اجتماعی در اختیار علاقه‌مندان تهیه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه