Program Picture

امیدها و نویدها

شناسایی مقام و حقوق کودک
۱۵ دی ۱۴۰۰

از جمله اصول اساسی امر حضرت بهاءالله تصدیق حیثیت و شرافت انسان و عظمت و اهمیت مقام و مرتبت اوست. این کرامت انسانی اختصاص به مرد و زن و بزرگسال ندارد، بلکه کودکان را هم در برمی‌گیرد. از این رو نباید حیرت کرد که چندین دهه قبل از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق کودک در سازمان ملل متحد (سال 1959) و نیز سال‌های طولانی‌تری پیش از آن که میثاق‌نامه‌ای در ای مورد به اهتمام ملل متحد تنظیم و پذیرفته شود (سال 1989)، امر بهائی و آیین بابی که زمینه‌ساز و بشارت‌دهندۀ آن بود، به تعزیز و تجلیل مقام کودک و تأیید حقوق حقۀ او فتح باب کرده‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه