Program Picture

امیدها و نویدها

تقلید و تعصب
۱۱ دی ۱۴۰۰

در برخی از ادیان تشویق افراد به این که شخصاً به جستجوی حقیقت دینی پردازند، دیده نمی‌شود و فردی که در خانواده‌های یهودی، مسیحی یا مسلمان به دنیا آمده، خواه و ناخواه به همان جامعۀ دینی منتسب و متعلق انگاشته می‌شود. از آن گذشته افراد در طول زندگی بدون تفکر شخصی، چشم بسته از علمای دین پیروی می‌کنند و نحوۀ درک و فهم و تفسیر آنان از مطالب دینی را تعبداً می‌پذیرند. حتی گاه کار بدان جا می‌رسد که حرام و حلال در امر تغذیه را هم از کارگزاران دین می‌پرسند، یعنی نه فقط آنچه را که باید یا نباید خورد، بلکه فی‌المثل چگونگی ذبح حیوان را تا خوردن گوشتش مجاز باشد، از اصحاب شرع سؤال می‌کنند.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه