Program Picture

امیدها و نویدها

پیشرفت دموکراسی و شناسایی حقوق بشر
۰۴ دی ۱۴۰۰

از جمله اشاراتی که در آثار مبارکۀ حضرت بهاءالله دربارۀ آینده جهان میتوان یافت و فی‌الحقیقه در زمان خود مژدۀ تحولی عظیم بوده است، اشاره به پیشرفت دموکراسی و پایان گرفتن حکومات ظلم و تحقق آزادی مردم است که هر سه بی تردید از مهم ترین تحولات قرن بیستم و قرن حاضر بوده و هستند. در زمان حیات آن حضرت، یعنی در فاصلۀ سال‌های 1817 و 1892 میلادی، اکثریت عظیم کشورهای عالم، حتی قارۀ پیشرفتۀ اروپا در زیر سلطۀ رژیم‌های مقتدر استبدادی قرار داشتند و برپا شدن حکومت‌های دموکراتیک که یکی از آروزهای انقلابیون فرانسه در اواخر قرن هجدهم بود، در قرن‌های نوزدهم و بیستم به صورتی بسیار بطئی روی داد و فقط بعد از جنگ جهانی دوم و نیز به دنبال سقوط امپراطوری شوروی بود که بشارت حضرت بهاءالله مشعر بر دگرگونی اوضاع سیاسی جهان، به سرعت به تحقق پیوست.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه