Program Picture

امیدها و نویدها

بازگشت به طبیعت
۱۰ دی ۱۴۰۰

مردم جهان طی قرن های طولانی چنان با طبیعت انس داشتند و نزدیک بودند و زندگی آنان چنان با سادگی طبیعی قرین بود که می‌توان گفت، انسان خود را جزئی از طبیعت می‌انگاشت. بسیاری از مظاهر طبیعت چون کوه، جنگل، چشمه و مانند آن را به دیدۀ احترام می‌نگریست و حتی برای تأیید قداست، یعنی تقدس آنها افسانه‌ها می‌ساخت. غالباً به غذاهای طبیعی اکتفا می‌کرد و از عناصر طبیعی مانند چوب، پنبه، مواد معدنی، حتی گل و خاک و سنگ و غیر آن ابزارها و لوازم زندگی خود را می‌ساخت.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه