Program Picture

لفظ و معنا

شیطان – بخش ۱
۲۶ تیر ۱۳۹۵

موضوع جدیدی که در برنامه‌ لفظ و معنا مورد بررسی قرار می‌گیرد “شیطان” است. در این قسمت، استاد فرید در گفتگو با رامان شکیب به معنی لغوی شیطان و ردپای آن در تاریخ خواهند پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه