لفظ و معنا

program picture

لفظ و معنا

لفظ و معنا برنامه‌ای است که در آن موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوعاتی مثل دین‌داری، موسیقی، زبان، اخلاق و بسیاری موضوعات دیگه. جناب آقای بهرام فرید، کارشناس، و رامان شکیب، مجری این برنامه هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه