موسیقی در ایران – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

موسیقی در ایران – بخش ۲
۱۵ آبان ۱۳۹۵

آیا موسیقی در اسلام حرام است؟ موسیقی پس از اسلام در ایران و مباحثی دیگر در این زمینه موضوع بحث این هفته استاد بهرام فرید و رامان شکیب است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه