تقابل اندوه و شادی در ایران – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

تقابل اندوه و شادی در ایران – بخش ۲
۲۹ آبان ۱۳۹۵

اندوه و شادی از دیدگاه دیانت بهائی در این قسمت از برنامه لفظ و معنا مورد بررسی قرار می گیرد. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید

news letter image

ثبت نام در خبرنامه