Program Picture

لفظ و معنا

شیطان – بخش ۲
۰۲ مرداد ۱۳۹۵

معنای “شیطان” از دیدگاه ادیان در این قسمت از برنامه‌ لفظ و معنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با استاد بهرام فرید و رامان شکیب همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه