هویّت ایرانی – بخش ۱

Program Picture

لفظ و معنا

هویّت ایرانی – بخش ۱
۲۴ مهر ۱۳۹۵

هویّت چیست؟ هویّت ایرانی کدام است؟ شاخصه‌های آن کدام است؟ از این هفته استاد بهرام فرید در رابطه با موضوع این قسمت به پرسش‌های رامان شکیب پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه