قسمت ۲ – لحن کلمات مکنونه

Program Picture
قسمت ۲ – لحن کلمات مکنونه
آذر ۲۴, ۱۳۹۸

موضوع این قسمت از سر آشکار لحن کلمات مکنونه‌ فارسی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه