قسمت ۹۵ – آخرین قسمت (مؤخّره)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۹۵ – آخرین قسمت (مؤخّره)
۲۳ آبان ۱۴۰۰

عروس معانی بدیعه که ورای پرده‌های بیان مستور و پنهان بود به عنایت الهی و الطاف ربانی چون شعاع منیر جمال دوست، ظاهر و هویدا شد. شهادت می‌دهم ای دوستان که نعمت تمام و حجت کامل و برهان ظاهر و دلیل ثابت آمد. دیگر تا همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید. کذلک تمّت النّعمه علیکم و علی من فی السّموات و الأرضین و الحمد لله ربّ العالمین

news letter image

ثبت نام در خبرنامه