قسمت ۹۴ – فقره‌ هشتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۹۴ – فقره‌ هشتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی
۲۵ مهر ۱۴۰۰

ای بنده من
بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل کنند و صرف خود و ذوی‌القربی نمایند. حبّاً للّه ربّ العالمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه