قسمت ۸۱ – نقشى نو: باورهاى خشونت‌بار

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۱ – نقشى نو: باورهاى خشونت‌بار
۱۰ بهمن ۱۴۰۱

پیشتر بیان کردیم انتظارات و باورهایى که پیروان اولیه حضرت باب بر اساس روایت‌هاى شیعى از ظهور ایشان داشتند، سبب می‌شد تا آن حضرت ملزم بشوند شیوه‌هایى را براى مهار این خشونت نهادینه پیش بگیرند. در این گفتار سخنى خواهیم گفت پیرامون سه روش آن حضرت در مهار این خشونت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه