توصیه‌های کاربردی برای افرادی که کار خود را در این دوران از دست داده‌اند

Program Picture

در سایه کرونا

توصیه‌های کاربردی برای افرادی که کار خود را در این دوران از دست داده‌اند
۲۷ مرداد ۱۳۹۹

مصاحبه با خانم هدیه افشاریان مشاور امور مالی و اقتصادی (بخش ۳) درباره توصیه‌های کاربردی برای افرادی که کار خود را در این دوران از دست داده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه