اقتصاد اخلاقی چیست

Program Picture

در سایه کرونا

اقتصاد اخلاقی چیست
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد درباره اقتصاد اخلاقی (بخش ۵)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه