تغییراتی که ویروس کرونا بر سازمان‌های تجاری و مردم گذاشته و خواهد گذاشت

Program Picture

در سایه کرونا

تغییراتی که ویروس کرونا بر سازمان‌های تجاری و مردم گذاشته و خواهد گذاشت
۱۰ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد (بخش ۲) درباره تغییراتی که ویروس کرونا بر سازمان‌های تجاری و مردم گذاشته و خواهد گذاشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه