دلایل پیشرفت تصاعدی شیوع ویروس کرونا

Program Picture

در سایه کرونا

دلایل پیشرفت تصاعدی شیوع ویروس کرونا
۰۳ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد (بخش ۱) درباره دلایل پیشرفت تصاعدی شیوع ویروس کرونا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه