در سایه کرونا

program picture

در سایه کرونا

در این مجموعه برنامه، پای صحبت‌های کارشناسانی در زمینه اقتصاد و تجارت می‌نشینیم تا تغییرات دنیای امروز را در سایه کرونا از زاویه دید آن‌ها بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه