تاثیرات پاندمی بر امور مالی افراد و خانواده‌ها

Program Picture

در سایه کرونا

تاثیرات پاندمی بر امور مالی افراد و خانواده‌ها
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

مصاحبه با خانم هدیه افشاریان مشاور امور مالی و اقتصادی (بخش ۲) درباره تاثیرات پاندمی بر امور مالی افراد و خانواده‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه