تولد و خداحافظی

Program Picture

ما مردم نازنین

تولد و خداحافظی
۲۵ شهریور ۱۴۰۰

در پنجاه و دومین قسمت، به مناسبت تولد یکسالگی «ما مردم نازنین»، نگاهی انداختیم به برنامه‌های یک سال گذشته و بعضی از موتیف‌های تکرارشونده در موضوعات مختلف را با هم مرور کردیم و در همین راستا درباره‌ نگرش اجتماعی، تفکر نقادانه، آسیب‌شناسی فرهنگ رایج در ایران و مسائل دیگر گفت‌وگو کردیم. و البته در پایان با ارسطو رحمانیان خداحافظی کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه