تاج دنیا: دلایل و عوامل عادی‌سازی شرایط و تغییر رفتار مردم نسبت به بحران کرونا

Program Picture

ما مردم نازنین

تاج دنیا: دلایل و عوامل عادی‌سازی شرایط و تغییر رفتار مردم نسبت به بحران کرونا
۲۴ مهر ۱۳۹۹

در چهارمین قسمت از «ما مردم نازنین»، از زاویه‌ای جامعه‌شناختی به «کرونا» پرداختیم و مساله‌ «عادی‌سازی» شرایط. در این راستا درباره‌ دلایل و عوامل تغییر رفتار مردم دنیا در برابر بحران ادامه‌دار کرونا گفتگو کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه