مدرسه و آموزش‌ و‌ پرورش

Program Picture

ما مردم نازنین

مدرسه و آموزش‌ و‌ پرورش
۰۱ مهر ۱۴۰۰

در پنجاه و سومین قسمت از «ما مردم نازنین»، با فرنود پارسا درباره‌ مدرسه و آموزش‌ و پرورش به گفت‌وگو نشستیم و در مورد نقش آموزش‌ و پرورش در یک جامعه، مفهوم و اهمیت جامعه‌ پذیری و رویکردهای تحلیلی و انتقادی مختلف نسبت به مدرسه و آموزش‌ و پرورش صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه