ما مردم نازنین

program picture

ما مردم نازنین

«ما مردم نازنین» مجموعه‌ گفت‌وگوهای نوید توکّلی است با کارشناس جامعه‌شناس برنامه، ارسطو رحمانیان. در این برنامه، نوید و ارسطو، هر هفته در مورد یک موضوع خاص به گفتگو می‌نشینند و موضوع هفته را از زاویه‌ غالباً جامعه‌شناختی بررسی می‌کنند.
«ما مردم نازنین» را در بولتن از رادیو پیام دوست بشنوید.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه