Program Picture

ما مردم نازنین

سالمندی
۱۸ شهریور ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد سالمندی گفت‌وگو کردیم. درباره‌ بالا رفتن جمعیت سالمندان و دلایل و اهمیتش صحبت کردیم، به دلایل افزایش شکاف نسلی و راه‌کارهای کاهش این شکاف پرداختیم و همچنین در مورد چگونگی و فواید استفاده به‌جا از نیروی سالمند در جوامع صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه