جوان امروز، رویای فردا: شکاف نسلی، آسیب‌ها و راه‌کارها

Program Picture

ما مردم نازنین

جوان امروز، رویای فردا: شکاف نسلی، آسیب‌ها و راه‌کارها
۲۱ مرداد ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد جوان و جوانی گفت‌وگو کردیم و در این زمینه به مسئله‌ شکاف نسلی و تعارضات میان نسل‌ها پرداختیم و درباره‌ آسیب‌های اجتماعی چنین تعارضی و راه‌کارهای جلوگیری از بروز چنین آسیب‌هایی صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه