جستجو یا دنباله‌ روی: عوامل مؤثر بر افزایش روحیه دنباله‌‌روی در یک جامعه

Program Picture

ما مردم نازنین

جستجو یا دنباله‌ روی: عوامل مؤثر بر افزایش روحیه دنباله‌‌روی در یک جامعه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درمورد دوگانه‌ جست‌وجو یا دنباله‌روی (تحری یا تقلید) گفت‌وگو کردیم و درباره‌ نمود این دوگانه در جامعه. همچنین به بررسی عوامل ساختاری و غیرساختاری‌ای پرداختیم که باعث می‌شوند ما ایرانیان غالباً تقلید را به جست‌وجو ترجیح دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه